Általános Szerződési Feltételek

A Sportanalitika Betéti Társaság (székhely: 7700 Mohács, Dózsa György utca 8. 1. em. 6., cégjegyzékszám: 02-06-074979, adószáma: 28748205-1-02 képviseli: Misovics Bernadette ügyvezető önállóan, a továbbiakban: „Szolgáltató”), honlapján, a https://klub.sportanalitika.hu/ oldalon (a továbbiakban: „Honlap”), valamint „Sportanalitika – Gyakorlati sporttudomány közérthetően” elnevezésű Zárt Facebook csoportjában (a továbbiakban: „Zárt Facebook csoport”) elsődlegesen sporttudománnyal kapcsolatos videóanyagokat, ismeretterjesztő anyagokat és gyakorlati tippeket jelenít meg előfizetői szolgáltatása keretében (a továbbiakban: „Klubtagsági előfizetői szolgáltatás”) annak érdekében, hogy elősegítse a sporttudományi szakok szakmai munkáját, és támogassa a Klubtagsági előfizetői szolgáltatásra előfizetőknek (a továbbiakban: „Klubtag”), Zárt Facebook csoport tagjainak (a továbbiakban: „Csoporttagok”) szakmai fejlődését. Ezenfelül másodlagosan a Szolgáltató rövidebb szakmai képzéseket, mesterkurzusokat is tart díjfizetés ellenében azon érdeklődők számára, akik sporttudományi elméleti és gyakorlati tudásukat fejleszteni kívánják, illetve elsőkézből szeretnének tájékoztatást kapni a sporttudomány legújabb fejleményeiről.

Annak érdekében, hogy a Szolgáltató szolgáltatásainak igénybevétele és használata zökkenőmentes lehessen, a Szolgáltató akként döntött, hogy meghatározza és megalkotja a jelen Általános Szerződési Feltételeket (a továbbiakban: „ÁSZF”).

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: „Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire, azzal, hogy a vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései külön kikötés nélkül is irányadók a szolgáltatásokat igénybe vevőkre.

Jelen ÁSZF alapján létrejött szerződés magyar nyelven íródik, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, így utólag nem hozzáférhető és megtekinthető, a Szolgáltató azt nem iktatja. A Szolgáltató nem veti alá magát semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek.

Amennyiben Ön úgy dönt, hogy igénybe kívánja venni a Szolgáltató által biztosított szolgáltatásokat, kérem figyelmesen olvassa el jelen ÁSZF-et. A Szolgáltató felhívja a figyelmet arra, hogy jelen ÁSZF elolvasását követően a Szolgáltató szolgáltatásainak igénybevételével elfogadja jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket.

 1. Szolgáltató

 

Név:                                                          Sportanalitika Betéti Társaság

Székhely:                                                 7700 Mohács, Dózsa György utca 8. 1. em. 6.

Cégjegyzékszám:                                  02-06-074979

Adószám:                                                28748205-1-02

Képviseli:                                                Misovics Bernadette ügyvezető

E-mail cím:                                             info@sportanalitika.hu

 1. További Fogalmak

 1. „Hírlevél”: A Szolgáltató olyan szolgáltatása, melynek során az érdeklődők a Szolgáltató tevékenységéről, általa nyújtott szolgáltatásokról, Szolgáltató által közzétett tartalmakról kapnak tájékoztatást hozzájárulásuk alapján a hírlevél szolgáltatásra történő feliratkozásuk által.
 2. „Feliratkozó”: Hírlevélre feliratkozó személy.
 3. „Képzés”: A Szolgáltató sporttudománnyal kapcsolatos szakmai képzése, workshopja, tréningje, mesterkurzusa.
 4. „Képzéssel kapcsolatos szolgáltatás”: A szolgáltató azon, képzéssel összefüggő többletszolgáltatása, amelyet a Jelentkező a képzésre történő jelentkezéskor választott, s a jelentkező választásának megfelelően nyújt a Jelentkező számára.
 5. „Jelentkező”: Aki a Szolgáltató által meghirdetett képzésre jelentkezik.
 6. „Mű”: irodalmi, tudományos, művészeti alkotás; ideértve többek között az irodalmi (szakirodalmi, publicisztikai, tudományos) műveket, nyilvánosan tartott beszédeket, audiovizuális műveket, elkészített képeket (pl.: fénykép) kép- és hangfelvételeket, írásos oktató anyagokat.
 7. „Webinárium”: a képzés egy speciális online formája, ahol Szolgáltató sporttudományi ismereteket ad át Jelentkező számára díjfizetés ellenében.
 1. Alapelvek

A Szolgáltató számára fontos, hogy a társadalom részére hasznos tevékenységet végezzen. Ennek érdekében a Szolgáltató lehetőséget biztosít az érdeklődők számára, hogy sporttudományi ismereteiket bővíthessék, elsajátíthassák és a megszerzett tudást a gyakorlatban kamatoztathassák szolgáltatásai segítségével.

 

A Szolgáltató a szolgáltatásait jogszerűen és tisztességesen, valamint átlátható módon biztosítja az érdeklődőknek. A Szolgáltató tiszteletben tartja a Csoporttagok, Feliratkozók, Klubtagok és Jelentkezők alapvető jogait és szabadságait.

 

A Szolgáltató törekszik arra, hogy szolgáltatásai színvonalasak és igényesek legyenek. Ennek érdekében a Szolgáltató tudományosan megalapozott ismereteket és a legújabb sporttudományi eredményeket tárja fel a lehető legmagasabb színvonalon, közérthetően és átlátható módon.

 1. Szolgáltató szolgáltatásai

A Szolgáltató a Honlapon díjazás ellenében a Klubtagok részére sporttudománnyal kapcsolatos szakmai tudástárat, videó- és ismeretterjesztő anyagokat, gyakorlati tippeket tesz közzé, illetve a klubtagsághoz kapcsolódóan Zárt Facebook csoportot üzemeltet, ahol a Csoporttagoknak lehetőségük van szakmai vitákat folytatni, illetve kérdéseket feltenni. Ezen felül a Szolgáltató lehetőséget biztosít szakmai képzéseken való részvételre is díjazás ellenében, sőt a Klubtagok a Szolgáltató képzésein kedvezményes díj megfizetése ellenében tudnak részt venni. Továbbá az érdeklődőknek lehetőségük van hírlevél-szolgáltatásra is feliratkozni, valamint elektronikus úton is felvehetik a kapcsolatot a Szolgáltatóval. A Szolgáltató különböző szolgáltatásaival kapcsolatos felhasználási feltételeket jelen ÁSZF 4.1.- 4.4. pontjai tartalmazzák.

 • Klubtagsági előfizetői szolgáltatás

A Klubtagsági előfizetői szolgáltatás keretében a Klubtagok hozzáférést kapnak előfizetői díj megfizetése ellenében a Szolgáltató Honlapon elérhető online videó- és ismeretterjesztő anyagaihoz, illetve szakmai tudástárához és gyakorlati tippjeihez, blogcikkeihez, valamint kedvezményesen vehetnek részt a Szolgáltató által szervezett képzéseken és csatlakozhatnak a Szolgáltató Zárt Facebook csoportjához is.

 • Klubhoz történő csatlakozás menete

A Szolgáltató a Honlapon a „Klub” menüpont alatt tájékoztatja az érdeklődőket arról, hogy mikor nyílik meg az érdeklődők számára a Klubtagként történő csatlakozás lehetősége a Klubtagsági előfizetői szolgáltatás kapcsán (a továbbiakban: „Csatlakozási időszak”), illetve az aktuális előfizetői időszak mettől-meddig tart (a továbbiakban: „Klubtagsági előfizetési időszak)”.

Az érdeklődők kizárólag a Honlapon közzétett Csatlakozási időszakban tudnak előfizetni Klubtagként a Szolgáltató Klubtagsági előfizetői szolgáltatására az előfizetői díj megfizetése ellenében.

A Klubtagságra történő előfizetés a Honlapon a „Klub” menüponton belül a „Csatlakozás” gomb megnyomásával indítható meg, majd a felugró előfizetői felületen, amely az alábbi linken érhető el: https://klub.sportanalitika.hu/penztar/, szükséges a leendő Klubtagnak megadnia a nevét, e-mail címét, számlázási adatait, illetve opcionálisan megjegyzés írható a megrendeléssel kapcsolatban a Szolgáltató részére.

Fontos, hogy a megrendelés elküldését megelőzően, szükséges kiválasztani az előfizetői díj megfizetésének módját is, majd ezt követően, a megrendelés elküldését megelőzően szükséges a megadott adatokat ellenőrizni, amennyiben esetleg elgépelésre került valamely adat, szükséges azt javítani.

A megrendelés elküldéséhez szükséges, a hatályos Adatkezelési tájékoztató és ÁSZF tartalmának elolvasása és elfogadása. Ezek elfogadása nélkül a Klubtagsági előfizetői szolgáltatás igénybevétele nem lehetséges.

A megadott adatok ellenőrzését és a fizetési mód kiválasztását követően, az Adatkezelési tájékoztató, illetve a mindenkor hatályos ÁSZF elolvasása és elfogadása után, a „Megrendelés elküldése” gomb megnyomásával küldhető el a megrendelés a Szolgáltató részére. Fontos, hogy a „Megrendelés elküldése” gomb megnyomásával az előfizetőnek fizetési kötelezettsége keletkezik.

A Klubtagsági előfizetői szolgáltatásra való előfizetést követően a szolgáltatás lemondására nincs lehetőség, és a Szolgáltató a megfizetett előfizetői díjat nem téríti vissza. A Klubtagsági előfizetői szolgáltatás megrendelése adott Klubtagsági előfizetési időszakra vonatkozik, ezen időszak lejártát követően szükséges a Klubtagság megújítása és a következő Klubtagsági előfizetési időszakra vonatkozó előfizetői díj megfizetése, ennek hiányában az adott Klubtagsági előfizetési időszak lejártát követően a Klubtag nem fog hozzáférni már a Honlapon a Klubtagok számára elérhetővé tett tartalmakhoz, valamint nem lesz jogosult a továbbiakban a Szolgáltató Zárt Facebook Csoportban való részvételre sem, a klubtagság az adott Klubtagsági előfizetési időszak lejártát követően a klubtagság megújításának hiányában megszűnik.

 • Klubtagsági előfizetői fiók

A Klubhoz való csatlakozással egy klubtagsági előfizetői fiók jön létre.

Amennyiben a Klubtag által megfizetett előfizetői díj jóváíródik a Szolgáltató bankszámláján, megküldésre kerül a Klubtag részére a klubtagsági előfizetői fiókjába történő bejelentkezéséhez szükséges jelszó. Fontos, hogy az első bejelentkezést követően javasolt ezen jelszó megváltoztatása.

A klubtagsági előfizetői fiókba a „Bejelentkezés” menüponton keresztül a „Bejelentkezés” gomb megnyomásával a Klubtag bármikor beléphet a felhasználó név vagy e-mail cím és jelszó segítségével. Az e-mail cím az előfizetéskor megadott e-mail cím, a felhasználói név pedig a bejelentkezést követően adható meg.

A bejelentkezést követően a klubtagsági előfizetői fiókban a „Rendelések”, „Letöltések”, „Címek” és „Fiókadatok” fülek segítségével lehet böngészni.

A Klubtag láthatja a klubtagsági előfizetői fiókjába történő belépés esetén a Szolgáltató által elérhetővé tett szakmai tudástárat, videó- és ismeretterjesztő anyagokat, pdf. formátumban letölthető anyagokat, kvíz kérdések segítségével elmélyítheti tudását és szakmai összefoglaló blogcikkeket is olvashat, valamint havonta megtekintheti a Szolgáltató által elkészített kérdés-válasz videókat is.

Fontos, hogy a Szolgáltató által elérhetővé tett anyagokhoz, dokumentumokhoz a Klubtag csak az adott Klubtagsági előfizetési időszakon belül jogosult hozzáférni.

A klubtagsági előfizetői fiókban a Klubtag a „Fiókadatok” menüpontban a megadott adatait bármikor módosíthatja, fontos, hogy ebben az esetben szükséges a „Módosítások mentése” gombot megnyomni, különben a módosított adatok nem kerülnek mentésre.

A Klubtag a „Cím” menüpontra kattintva bármikor törölheti, módosíthatja a számlázási címét vagy akár új számlázási címet is megadhat.

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos részletesebb tájékoztatás a Szolgáltató mindenkor hatályos Adatkezelési tájékoztatójában található, amely az alábbi linken érhető el: (…)

Az előfizetői profil törlése az adatvedelem@sportanalitika.hu e-mail címre küldött írásbeli kérelemmel bármikor igényelhető. A klubtagsági előfizetői fiókból a „Kijelentkezés” gomb megnyomásával lehet kijelentkezni.

 • Klubtagsági előfizetői szolgáltatás igénybevételének megújítása

Amennyiben az érdeklődő előfizet a Klubtagsági előfizetői szolgáltatásra, úgy az általa megfizetett előfizetői díj az adott Klubtagsági előfizetési időszakra vonatkozik, amennyiben a Honlapon közzétett Klubtagsági előfizetési időszak lejár, úgy a Klubtagnak szükséges megújítania klubtagságát és szükséges a Honlapon közzétett aktuális klubtagsági előfizetői díjat megfizetnie a Szolgáltató részére, annak érdekében, hogy a klubtagsága a következő Klubtagsági előfizetési időszakra is vonatkozzon.

Fontos, hogy a Szolgáltató a Klubtagsági előfizetési időszak lejártát megelőző 2 héttel, a Klubtag által megadott email címen tájékoztatja a Klubtagot arról, hogy az adott Klubtagsági előfizetési időszak hamarosan lejár és szükséges megújítania klubtagságát a következő Klubtagsági előfizetési időszak vonatkozásában.

A Klubtagoknak lehetőségük van visszatérő vásárlóként megújítani Klubtagságukat a „Bejelentkezés” gomb megnyomása után, az e-mail címük és jelszavuk megadásával a visszatérő vásárlók részére elérhető felületen (LINK BESZÚRÁSA). A felületen szükséges ellenőrizniük a klubtagsági előfizetői fiókjukból betöltődött adataikat, azt módosíthatják is, majd szükséges kiválasztaniuk az előfizetői díj kiegyenlítése érdekében a fizetési módot, illetve szükséges nyilatkozniuk a Szolgáltató hatályos Adatkezelési tájékoztatójának és ÁSZF-jének megismerése és elfogadása kapcsán is. A „Megrendelés elküldése” gomb megnyomásával elküldhetik megrendelésüket a Szolgáltató részére. Fontos, hogy a „Megrendelés elküldése” gomb megnyomása fizetési kötelezettséget keletkeztet.

Amennyiben a Klubtag nem újítja meg klubtagsági előfizetését, úgy a Klubtagsági előfizetési időszak lejártát követően be tud lépni a Klubtagsági előfizetői fiókjába, azonban nem fog hozzáférni a Honlapon a Klubtagok számára elérhetővé tett tartalmakhoz, anyagokhoz az előfizetése megújítása hiányában, valamint nem fog tudni belépni a Zárt Facebook csoportba sem, mivel az előfizetésének megújítása hiányában a Zárt Facebook csoportból törlése kerül.

Amennyiben a Klubtag a Klubtagsági előfizetési időszak lejártát követően újítja meg Klubtagságát, úgy a sikeres megújítást követően ismét hozzáfér a Klubtagsági előfizetői fiókjába történő sikeres bejelentkezést követően a Szolgáltató által a Klubtagok számára elérhetővé tett tartalmakhoz, anyagokhoz, valamint a Szolgáltató megküldi részére a Zárt Facebook Csoporthoz szükséges új belépési azonosítókat is.

 • Zárt Facebook csoport

A Klubtagsági előfizetői szolgáltatás mellett a Szolgáltató a Klubtagok részére hozzáférést biztosít a Szolgáltató Zárt Facebook csoportjához. A Szolgáltató Zárt Facebook csoportjában a Csoporttagok szakmai témákat vitathatnak meg, illetve lehetőségük van minden hónap 3. hetéig a Honlapon a Klubtagok számára elérhetővé tett szakmai anyagok kapcsán, illetve az aktuálisan őket érdeklő szakmai témák kapcsán kérdéseiket feltenni a Szolgáltatónak, mely kérdések alapján a Szolgáltató minden hónapban egy kérdés-válasz videót készít és azt elérhetővé teszi a Klubtagok számára a Klubtagsági előfizetői fiókba történő bejelentkezésüket követően.

 • Belépés

A Zárt Facebook csoportba történő belépéshez szükséges elérési út és jelszó a Klubtagsági előfizetői szolgáltatás megrendelését és az előfizetői díj megfizetését követően kerül megküldésre a Klubtag számára, az általa, a megrendelés során megadott e-mail elérhetőségére. Fontos, hogy bizonyos esetekben a SPAM mappába érkezhet a Zárt Facebook csoportba történő belépéshez kapcsolódó tájékoztató email, így javasolt a SPAM mappa ellenőrzése is.

 • Csoporttagok jogai és kötelezettségei
 1. A Csoporttagok a Klubtagsági előfizetői szolgáltatásra való előfizetésük esetén jogosultak a Szolgáltató Zárt Facebook csoportjában részt venni, illetve a Zárt Facebook csoportban elérhetővé tett tartalomhoz hozzáférni.

Tekintettel arra, hogy a Szolgáltató számára elengedhetetlen, hogy a Zárt Facebook csoport céljának, a jogszabályoknak, illetve a Facebook Közösségi Alapelveinek és Felhasználási Feltételeknek megfelelően működjön, a Csoporttagoknak szükséges bizonyos alapvető magatartási követelményeket, alapelveket és szabályokat betartaniuk.

A Facebook Felhasználási Feltételeket a https://www.facebook.com/legal/terms/update oldalon tekinthetik meg.

 • A Csoporttagok a Zárt Facebook csoportba való csatlakozásukkal tudomásul veszik és egyben magukra nézve kötelezőnek ismerik el a Facebook Közösségi Alapelveiben és a Felhasználási Feltételekben rögzített magatartási követelményeket és tudomásul veszik, hogy a Közösségi Alapelvek megsértése esetén a Szolgáltató a Közösségi Alapelvekben, valamint a Felhasználási Feltételekben foglalt következményeket alkalmazhatja, illetve jogi úton is érvényesítheti jogait jogainak megóvása érdekében.
 • A Csoporttagok a Zárt Facebook csoporton belül kötelesek olyan magatartást tanúsítani, amely:
 • a mindenkor hatályos jogszabályoknak és erkölcsi normáknak megfelel,
 • mások becsületét nem sérti és más Csoporttagokat nem zavarja.
 • A Szolgáltató nem tűri többek között:
 • a becsületcsorbító kifejezések;
 • rágalmazás;
 • jó hírnév megsértése iránti megnyilvánulások, vagy
 • emberi méltóságot sértő magatartások tanúsítását.

A fenti pontok megsértése esetén a Szolgáltató jogosult a jogellenes vagy egyébként kifogásolható tartalmat törölni, súlyos jogsértés esetén a Csoporttagot eltávolítani a csoportból és a szükséges jogi lépéseket megtenni.

 • Amennyiben a Csoporttagok a Zárt Facebook csoportban kifogásolható tartalmat észlelnek, kötelesek azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.
 1. Amennyiben a Csoporttag a Szolgáltató szolgáltatását a jövőben nem kívánja igénybe venni, úgy a Csoporttag az adatvedelem@sportanalitika.hu címre küldött levelével kérelmezheti az e-mail cím törlését. A Csoporttag a Facebook felületén „Kilépés a csoportból” pontra történő kattintással léphet ki a csoportból.
 1. A Csoporttag köteles a Csoporttagságának fennállása alatt, illetve azzal összefüggésben tudomására jutott minden olyan tényt, adatot, információt, ismeretet, amely csak korlátozott körben ismeretes és aminek titokban tartásához a Szolgáltató érdeke fűződik, a Csoporttagságának fennállása alatt és annak megszűnését követően is megtartani. Kivételt képez ez alól, ha a Szolgáltató ezen információk kiadására írásban felmentést ad, vagy azok harmadik személlyel történő közlését jogszabály írja elő a Csoporttagok számára vagy hatósági, illetve bírósági eljárásban erre vonatkozó kötelezettség teljesítése esetén.

 

A Csoporttag tudomásul veszi, hogy a titoktartási kötelezettsége megsértése esetén a Szolgáltató jogosult fellépni, és a megsértés büntető- és polgári jogi következményeket vonhat maga után.

 

 1. A Szolgáltató Zárt Facebook csoportjában található tartalmak a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján szerzői jogi oltalom alatt állnak. A Zárt Facebook csoportban közzétett tartalmak nem nyilvánosak.

A Csoporttagok a Zárt Facebook csoportban megszerzett információk, tudásanyagok kizárólag saját célú felhasználására jogosultak.

A Zárt Facebook csoportban található tartalmak egészben vagy részben történő reprodukálása, vagy nyilvánosságra hozatala, egyéb módon való felhasználása kizárólag a Szolgáltató előzetes engedélye alapján lehet.

A Csoporttag tudomásul veszi, hogy minden a jogszabályokkal ellentétes felhasználás, visszaélés szerzői jog megsértésének minősül és büntető-, és polgári jogi következményeket vonhat maga után.

 • Ajánlati kötöttség, visszaigazolás, adatbeviteli hibák javítása

A Klubtagsági előfizetői szolgáltatás megrendelését követően a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja a Klubtag (előfizető) részére a megrendelését, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Klubtag (előfizető) által megadott adatokat (számlázási információk), a megrendelés (rendelés) dátumát, a fizetendő végösszeget, illetve a Szolgáltató bankszámlaszámát, amelyre banki átutalás fizetési mód választása esetén az előfizetői díj megfizetése szükséges.

A megrendelés elküldését megelőzően a Klubtag (előfizető) tudja javítani, szerkeszteni, módosítani megadott adatait az előfizetési felületen, a megrendelés elküldését követően pedig a visszaigazoló email-ben észlelt hibát jelezheti a Szolgáltató irányába a Szolgáltató jelen ÁSZF-ben megadott elérhetőségén (adatbeviteli hibák javítása).

A Klubtag (előfizető) mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül (48 órán belül) nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

E visszaigazoló e-mail Szolgáltató részéről a Klubtag (előfizető) által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre a Szolgáltató és a Klubtag között.

 • Fizetési feltételek

A Szolgáltató mindenkor hatályos Klubtagsági előfizetői díjszabása elérhető a Honlapon a „Klub” menüpont alatt.

Az adott Klubtagsági előfizetési időszakra vonatkozó előfizetői díjat egyösszegben, a Klubtagsági előfizetői szolgáltatás megrendelésekor szükséges megfizetni a Szolgáltató részére vagy előre történő banki átutalás útján, vagy Barion rendszer segítségével.

Az adott Klubtagsági előfizetési időszak lejártát követően szükséges a Klubtagság, így az előfizetés megújítása. A Klubtagoknak szükséges a következő Klubtagsági előfizetési időszakra vonatkozó, a Honlapon aktuálisan elérhető Klubtagsági előfizetői díjszabásnak megfelelő összegű előfizetői díjat egyösszegben megfizetniük a Szolgáltatónak a Klubtagság, így az előfizetés megújítása és fenntartása érdekében. Díjfizetés hiányában a Klubtag az adott Klubtagsági előfizetési időszak lejártát követően nem jogosult a továbbiakban a Klubtagok számára elérhetővé tett anyagokhoz, dokumentumokhoz történő hozzáférésre, így nem jogosult a szakmai tudástárhoz, videókhoz, blogcikkekhez, letölthető anyagokhoz, zárt Facebook csoporthoz való hozzáférésre sem.

 • Átutalás

Amennyiben a Klubtag az előfizetői díjat banki átutalás útján kívánja kiegyenlíteni, úgy a Szolgáltató a visszaigazoló e-mailben megküldi részére az utalási adatokat. A megrendelés teljesítése az összeg beérkezését követően történik. A megrendelés teljesítéséhez szükséges, hogy a megrendelést követő 3 munkanapon belül elutalásra kerüljön az előfizetői díj a Szolgáltató részére (a visszaigazolásban feltüntetett szolgáltatói bankszámlaszámra).

 • Bankkártyás fizetés

Amennyiben a Klubtag bankkártyás fizetéssel kívánja kiegyenlíteni az előfizetői díjat, úgy azt megteheti a Barion rendszer segítségével. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a Szolgáltatóhoz nem jutnak el. A fizetési szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény.

A Barion Payment Zrt. főbb adatai a következőek:

név:                                                                        Barion Payment Zrt.

székhely:                                                               1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5.;

nyilvántartó cégbíróság:                                     Fővárosi Törvényszék Cégbírósága;

cégjegyzékszám:                                                  01-10-048552;

adószám:                                                               25353192-243.,

közösségi adószám:                                            HU25353192;

tevékenységi engedély száma:                           H-EN-I-1064/2013,

elektronikuspénz-kibocsátó intézményi azonosító: 25353192

A fizetési szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. mindenkor hatályos ÁSZF-je és Adatkezelési tájékoztatója megtalálható a Barion Payment Zrt. honlapján, illetve az alábbi linkekre történő kattintással: https://www.barion.com/hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek, https://www.barion.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato.

 • Számlázás

A Szolgáltató számlázásra használt programja: www.szamlazz.hu. A Szolgáltató a www.szamlazz.hu internetes oldal működésével kapcsolatban semmilyen felelősséget nem vállal. A www.szamlazz.hu internetes oldal működésével kapcsolatos tájékoztatás a  https://www.szamlazz.hu/aszf/ oldalon olvasható.

A Szolgáltató az előfizetői díjról számlát állít ki, melyet elektronikus úton küld meg a Klubtag részére a Klubtagsági előfizetői szolgáltatás megrendelésekor megadott e-mail címére.

 • Elfelejtett jelszó

A Klubtag a klubtagsági előfizetői fiókba való bejelentkezéshez szükséges jelszó elfelejtése esetén új jelszót kérelmezhet a „Bejelentkezés” menüpontban az „Elfelejtett jelszó?” gombra kattintással. A felhasználói név vagy e-mail cím megadását követően az „Új jelszó igénylése” gomra kattintással, a Szolgáltató a megadott e-mail címre küld egy hivatkozást, amelynek segítségével új jelszót lehet létrehozni.

 • Szolgáltató képzésein történő részvétel, a képzés

A Szolgáltató különböző képzéseket szervez a sporttudományi szakma legújabb eredményeivel kapcsolatban, illetve ezeken a képzéseken a résztvevőknek lehetősége nyílik elméleti és gyakorlati tudásukat szakmai ismeretekkel is bővíteni a sporttudomány területén.

 • Jelentkezés menete

 

A képzésekre bárki jelentkezhet, aki betöltötte a 18. életévét és érdekli a sporttudomány, szeretne a képzésen részt venni.

A képzésen való részvétel jelentkezéshez kötött. Jelentkezni kizárólag elektronikus úton lehetséges a Honlapon keresztül, az adott képzésre történő kattintást követően, az oldalon elérhető űrlap segítségével.

A Szolgáltató többféle képzési csomagot kínál az érdeklődők számára, így az érdeklődőknek a képzésre történő jelentkezéskor szükséges kiválasztaniuk, hogy melyik csomagot kívánják díjfizetés ellenében igénybe venni.

Az érdeklődők választhatják az alap csomagot, a haladó csomagot és a prémium csomagot is. Az egyes csomagokkal kapcsolatos részletes tudnivalók és a csomagokra vonatkozó díjak a Honlapon találhatók, az adott képzésre történő kattintást követően érhetőek el.

A jelentkezés során, a megfelelő csomag kiválasztását követően, a Jelentkezőnek a következő adatait szükséges megadnia az űrlapon a képzésen történő részvétel érdekében:

 • név,
 • számlázási cím és számlázáshoz szükséges egyéb adatok,
 • e-mail cím.

Ezenfelül szükséges a Jelentkezőnek nyilatkoznia arról is, hogy megismerte a jelen ÁSZF és a Szolgáltató hatályos Adatkezelési tájékoztatójának tartalmát.

A Jelentkező a képzésre történő jelentkezését, a „Jelentkezem” gombra történő kattintással véglegesítheti. A „Jelentkezem” gomb megnyomása fizetési kötelezettséget keletkeztet.

 • Ajánlati kötöttség, visszaigazolás, adatbeviteli hibák javítása

A Jelentkező által elküldött ajánlat megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja a Jelentkező részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Jelentkező által megadott adatokat (számlázási információk), a jelentkezés (rendelés) dátumát, a kiválasztott (megrendelt) csomagot, a fizetendő végösszeget, illetve a Szolgáltató bankszámlaszámát, ahova a Jelentkező teljesítheti a képzési díjat.

A megrendelés elküldését megelőzően a Jelentkező tudja javítani, szerkeszteni, módosítani megadott adatait a képzésre történő jelentkezési felületen, a megrendelés elküldését követően pedig a visszaigazoló email-ben észlelt hibát jelezheti a Szolgáltató irányába a Szolgáltató jelen ÁSZF-ben megadott elérhetőségén (adatbeviteli hibák javítása).

A Jelentkező mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül (48 órán belül) nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

E visszaigazoló e-mail Szolgáltató részéről a Jelentkező által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre a Szolgáltató és a Jelentkező között.

 • Fizetési feltételek

A Szolgáltató képzéssel összefüggő mindenkor hatályos csomagárai a Honlapon találhatók, az adott képzésre történő kattintást követően érhetőek el.

4.2.3.1 Átutalás

A képzésen való részvétel feltétele, hogy a Jelentkező az általa kiválasztott csomag képzési díját a jelentkezést követő 3 munkanapon belül elutalja a Szolgáltatónak a Szolgáltató által részére megküldött visszaigazolásban feltüntetett bankszámlaszámra.

4.2.3.2. Bankkártyás fizetés

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a Szolgáltatóhoz nem jutnak el. A fizetési szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

 • Számlázás

A Szolgáltató számlázásra használt programja: www.szamlazz.hu. A Szolgáltató a www.szamlazz.hu internetes oldal működésével kapcsolatban semmilyen felelősséget nem vállal. A www.szamlazz.hu internetes oldal működésével kapcsolatos tájékoztatást a Jelentkező a https://www.szamlazz.hu/aszf/ oldalon olvashat.

A Szolgáltató a képzési díjról a számlát elektronikus úton küldi ki meg a Jelentkező részére, a jelentkezéskor megadott e-mail címére.

 • A Szolgáltató jogai és kötelezettségei, a képzés indulásának feltétele

A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az általa meghirdetett képzést az általa nyújtható legmagasabb szakmai színvonalon biztosítja a Jelentkezők számára. A Szolgáltató vállalja, hogy biztosítja a képzés személyi és tárgyi feltételeit a tematika alapján. A képzések mindenkor hatályos tematikája a Honlapon található, az adott képzésre történő kattintást követően érhető el.

Amennyiben az adott képzésre jelentkezők száma nem éri el a 10 főt, a Szolgáltató jogosult a képzés indítását törölni. (a képzés nem indul el)

A Szolgáltató jogosult továbbá vis maior körülmények (előre nem látható körülmény, amely miatt lehetetlenné válik a képzés megtartása) esetén a képzés törlésére, illetve az időpontjának egyoldalú módosítására.

A képzés törlése esetén a Szolgáltató a Jelentkező által megfizetett teljes képzési díjat a képzés törlésével kapcsolatos tájékoztatásának kiküldését követően, haladéktalanul visszautalja a Jelentkező bankszámlaszámára, amelyről a Szolgáltató részére a képzési díj utalása beérkezett.

A Szolgáltató a képzés törlésével, illetve a képzés képzési időpontjának változásával kapcsolatos tájékoztatásokat a Jelentkező által megadott e-mail elérhetőségre küldi meg.

 • Jelentkező jogai és kötelezettségei

A Jelentkező jogosult a képzésen részt venni és az általa választott csomagban foglalt szolgáltatásokat igénybe venni.

A Jelentkező tudomásul veszi, hogy a képzés során minden információ a Jelentkező szerződéskötéskor megadott e-mail címére kerül megküldésre.

A Jelentkező a képzésre történő jelentkezésével vállalja, hogy a képzésen a legjobb tudása szerint részt vesz.

A Jelentkező a képzésre történő jelentkezésével vállalja, hogy a képzési időpontban a képzés helyén pontosan megjelenik, s a teljes időtartama alatt azon jelen lesz.

A Jelentkező a képzésre történő jelentkezésével vállalja, hogy a képzési díjat határidőre kiegyenlíti.

A Jelentkező a képzésre történő jelentkezésével vállalja, hogy gondoskodik olyan aktív e-mail címről, melyen a kommunikáció megvalósítható.

A Jelentkező tudomásul veszi, hogy amennyiben a képzésre Jelentkezők száma nem éri el a 10 főt, a Szolgáltató jogosult a meghirdetett képzés törlésére. Tudomásul veszi továbbá, hogy vis maior körülmények esetén a Szolgáltató jogosult a képzés törlésére, illetve jogosult a képzés képzési időpontjának egyoldalú változtatására.

A Jelentkező köteles az általa a jelentkezéskor megadott adatok és információk helyességéről meggyőződni, az ebben történt változást a képzés megkezdéséig jelenteni, mert a hibás adatokból eredő károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

A Jelentkező köteles olyan magatartást tanúsítani, amellyel a képzés megtartását, valamint csoporttársait nem zavarja. Ennek súlyos megsértése esetén (pl. más emberi méltóságát sértő magatartás tanúsítása esetén) a Szolgáltató jogosult elbocsátani a Jelentkezőt a képzés helyszínéről.

A Jelentkező nem jogosult a képzésen elhangzottakról videó- vagy hangfelvételt készíteni. Abban az esetben, ha a Jelentkező a kifejezett tiltás ellenére ilyen felvételt készít, az szerzői jogsértésnek minősül, és a Szolgáltató a Ptk. szerinti jogkövetkezményeket jogosult alkalmazni.

A Jelentkező a képzésre történő jelentkezésével tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget, így kifejezetten kizárja kártérítési és kártalanítási kötelezettségét a képzés területén bekövetkező vagyoni károkért, különösen az értéktárgyak elvesztéséből, ellopásából vagy megrongálódásából eredő károkért.

Amennyiben a Jelentkező megkezdi a képzést és aláírja a jelenléti ívet is, azonban a képzés színvonalával elégedetlen, úgy lehetősége van a képzés napján, a képzés tematikája szerinti ebédszünet végéig jelezni Szolgáltató irányába a képzéssel kapcsolatos elégedetlenségét, és amennyiben nem kíván a képzés ebédszünetét követő előadásokon részt venni, a Szolgáltató visszatéríti számára az általa megfizetett képzési díj összegét, legkésőbb a képzés napját követő 5 munkanapon belül. Amennyiben a Jelentkező a képzés tematikája szerinti ebédszünet végéig nem jelzi Szolgáltató irányába a képzéssel kapcsolatos elégedetlenségét, nem jogosult a képzési díj visszatérítésére. Amennyiben a Jelentkező nem jelenik meg a képzés napján a képzés helyszínén, illetve nem írja alá a képzési jelenléti ívet, úgy nem jogosult ezen jogosultsággal élni.

 • Lemondási feltételek

Ha a Jelentkező a képzés megkezdését megelőző 14. napig jelzi a Szolgáltató részére írásban, az info@sportanalitika.hu e-mail címre megküldött levelében, hogy nem tud részt venni a képzésen, úgy a Szolgáltató a Jelentkező által megfizetett képzési díj 100%-át visszatéríti a Jelentkező számára.

Amennyiben a Jelentkező a képzés megkezdését megelőző 10. napig írásban, az info@sportanalitika.hu e-mail címre megküldött levelében jelzi a Szolgáltató részére, hogy nem tud a képzésen részt venni, úgy a Szolgáltató a Jelentkező által megfizetett képzési díj 50%-át visszatéríti a Jelentkező számára.

Abban az esetben, ha a Jelentkező nem jelzi a Szolgáltatónak, hogy nem tud részt venni a képzésen a képzés megkezdését megelőző 10. napig, úgy a Szolgáltatónak nem áll módjában visszatérítenie a Jelentkező számára a Jelentkező által megfizetett képzési díjat.

A Szolgáltató a visszatérítéseket a Jelentkező írásbeli nyilatkozatának kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül utalja vissza.

Amennyiben a Jelentkező oldalán merül fel olyan vis maior körülmény, amely a képzésen való részvételét nem teszi lehetővé és a képzés megkezdéséig 10 napnál kevesebb nap van hátra, úgy a Jelentkezőnek lehetősége van írásban kérelmezni a Szolgáltatótól, hogy részt vehessen a Szolgáltató egy később induló képzésén, amely megfelel annak a képzésnek, amelyre a Jelentkező eredetileg jelentkezett. A Szolgáltató ezen esetben, egyéni mérlegelés alapján dönthet úgy, hogy átvezeti a Jelentkező kérése szerint a befizetett képzési díjat egy következő képzésre. Abban az esetben azonban, ha ezen később induló képzésre a jelentkezők száma nem éri el a 10 főt, és a képzés ennek következtében nem indul el, a Jelentkező részére nem áll módjában a Szolgáltatónak visszatéríteni a képzési díj összegét.

 • Webinárium

A Szolgáltató által meghirdetett webináriumokra fő szabályként ugyanazon feltételek vonatkoznak, mint a képzésekre, az alábbi kivételektől eltekintve:

 • 2.5 pont módosítása, a webinárium indulásának feltétele
  • A webinárium indításának feltétele 10 fő részvétele. Amennyiben ez a feltétel nem teljesül, a webinárium törlésre kerül és Szolgáltató 5 munkanapon belül visszautalja a jelentkezési díjat Jelentkező által megadott bankszámlára.
  • Amennyiben a webinárium megtartása vis maior (előre nem látható) körülmények miatt meghiúsul, Szolgáltató jogosult a webinárium törlésére vagy a webinárium időpontjának egyoldalú módosítására. Szolgáltató a jelentkezéskor megadott e-mail címem értesíti Jelentkezőt, és 3 munkanapon belül új időpontot hirdet meg. Ebben az esetben a jelentkezési díj nem jár vissza. Amennyiben Szolgáltató törli a webináriumot, vagy 3 munkanapon belül nem kerül új időpont kiírásra, Szolgáltató ezt követően 5 munkanapon belül visszautalja a jelentkezési díjat a Jelentkező által megadott bankszámlára.
 • Webinárium esetében nem érvényes a 4.2.6 pontban említett, a képzésekre vonatkozó pénzvisszafizetési garancia.
 • Webinárium esetén a 4.2.7 pontban szereplő lemondási feltételek az alábbiak szerint módosulnak
  • A jelentkezést és a webinárium díjának befizetését követően nincs lehetőség a jegy árának visszatérítésére.

Amennyiben Jelentkező a webinárium felvételét is tartalmazó csomagot vásárolta meg (részletek a Webinárium jelentkezési oldalán), akkor Jelentkező a felvételt tartalmazó link birtokában tetszőleges időpontban tekintheti meg a webinárium felvételét.

 • Hírlevél

A Szolgáltató Hírlevél szolgáltatást nyújt annak érdekében, hogy a Szolgáltató tevékenysége iránt érdeklődő személyek e-mailben értesüljenek a legújabb sporttudományi ismeretekről, hírekről, Szolgáltató Honlapján és Zárt Facebook csoportjában közzétett legújabb tartalmakról, Szolgáltató új képzéseiről, blogcikkeiről.

 

A Hírlevélre az alábbi módon lehetséges feliratkozni:

 1. Az érdeklődők feliratkozhatnak a hírlevélre a Klubtagsági előfizetői szolgáltatás igénybevételekor.
 2. A hírlevélre való feliratkozás során az érdeklődők kötelesek megadni nevüket és e-mail címüket. Az érdeklődők a hírlevélre történő feliratkozást megelőzően nyilatkoznak arról, hogy Szolgáltató Adatkezelési Tájékoztatóját megismerték és elfogadják, valamint az Adatkezelési Tájékoztatójában foglalt adatkezeléshez hozzájárulásukat adják.

A Feliratkozó bármikor jogosult egyoldalú nyilatkozatával leiratkozni a hírlevélről az adatvedelem@sportanalitika.hu e-mail címre küldött kérelmével, vagy a levélben található leiratkozás linkre kattintva.

 • Kapcsolat

A Honlap látogatóinak lehetősége van jelen ÁSZF-ben meghatározott elérhetőségein, vagy a Honlapon megadott elérhetőségein felvenni a kapcsolatot a Szolgáltatóval.

 • Jogérvényesítési lehetőségek
 • Panaszkezelés

Amennyiben a Klubtag, Jelentkező a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: „Fgytv.”) rendelkezései szerint fogyasztónak minősül, úgy a Szolgáltató szolgáltatásaival kapcsolatos fogyasztói kifogásait előterjesztheti írásban, elektronikusan a jelen ÁSZF 1. pontjában megjelölt elérhetőségeinken.

Fontos, hogy panasz esetén az Fgytv. rendelkezései alapján jár el a Szolgáltató, így a hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha a panasz kezelésével nem ért egyet a Klubtag, Jelentkező, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel a Szolgáltató, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben átadja, míg székhelyére vagy e-mail elérhetőségére megküldött panasz esetén, az írásbeli panaszt a beérkezését követő harminc napon belül megvizsgálja és érdemben megválaszolja, továbbá intézkedik arról, hogy a válasza eljusson a panasztevőhöz. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató álláspontjáról az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában, indoklással együtt tájékoztatja a panasztevőt. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát köteles a Szolgáltató öt évig megőrizni.

 • Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és a Klubtag, Jelentkező között fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a Klubtag, Jelentkező az alábbi jogérvényesítési lehetőségeket veheti igénybe:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál: Amennyiben Klubtag, Jelentkező fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

Békéltető testület: A szolgáltatás minőségével, biztonságosságával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Klubtag, Jelentkező eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez. Békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület a következő:

Baranya Megyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36.

Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.

Telefonszáma: +36 (72) 507-154

Fax száma: + 36 (72) 507-152

Elnök: Dr. Bércesi Ferenc

E-mail cím: kerelem@baranyabekeltetes.hu, info@baranyabekeltetes.hu

A Klubtag, Jelentkező lakóhelye (tartózkodási helye) alapján jogosult másik békéltető testülethez fordulni a fogyasztói jogvita rendezése érdekében. Az illetékes békéltető testületek elérhetőségét jelen ÁSZF 1. számú melléklete tartalmazza. Szolgáltató köteles a békéltető testületi eljárásokban részt venni és a Klubtaggal, Jelentkezővel együttműködni. Jelen pont értelmében együttműködésnek minősül a válaszirat küldése is.

A Klubtagnak, Jelentkezőnek lehetősége van a fogyasztói jogvitát online lefolytatni és rendezni a http://ec.europa.eu/odr alatt található online vitarendezési platformon keresztül.

Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a Klubtag, Jelentkező fogyasztóként az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitát elektronikusan a https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján is rendezheti.

A fenti linken elérhető online platformon történő regisztráció után szükséges hiánytalanul kitölteni egy kérelmet, amit elektronikusan szükséges beküldeni a Békéltető Testület részére a platformon keresztül. Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban.

Bírósági eljárás: A Klubtag, Jelentkező jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Ptk., valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

 • Fogyasztónak minősülő vállalkozás esetében

Amennyiben a Klubtag, Jelentkező az Fgytv. rendelkezései alapján Fogyasztónak minősülő vállalkozásnak minősül és panasza, kifogása van a Szolgáltató szolgáltatásaival kapcsolatban, úgy a fogyasztói jogvita bíróságon kívüli rendezése céljából eljárást kezdeményezhet a Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testületnél (lásd 4.5.2. pont), illetve a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél is, valamint jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Ptk., valamint a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint. A Fogyasztónak minősülő vállalkozás székhelye alapján jogosult másik békéltető testülethez fordulni a fogyasztói jogvita rendezése érdekében. Az illetékes békéltető testületek elérhetőségét jelen ÁSZF 1. számú melléklete tartalmazza. A Szolgáltató köteles a békéltető testületi eljárásokban részt venni és együttműködni. Jelen pont értelmében együttműködésnek minősül a válaszirat küldése is.

 1. Felelősség

Honlap látogatói, Csoporttagok, Feliratkozók, Klubtagok és Jelentkezők, (a továbbiakban: „Felhasználók”) a Szolgáltató által biztosított szolgáltatásokat (úgy, mint Honlap, Klubtagsági előfizetői szolgáltatás, Zárt Facebook csoport, Hírlevél és kapcsolatfelvétel) kizárólag a saját kockázatukra használhatják, és elfogadják, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért. Továbbá a Szolgáltató nem felel a Felhasználók internetkapcsolatának minősége, hibája, megszakadása miatti szolgáltatás kimaradásért.

A Szolgáltató kizár minden felelősséget a Felhasználók által tanúsított magatartásért. Felhasználók kötelesek gondoskodni arról, hogy a szolgáltatások használata során, különösen ideértve a Zárt Facebook csoport használatával harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértsék. Felhasználók teljes mértékben és kizárólagosan felelősek saját magatartásukért.

A Felhasználók által a szolgáltatások használata során esetlegesen a Zárt Facebook csoportban elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

A Felhasználók kötelesek gondoskodni arról, hogy az általuk megadott e-mail cím működőképes legyen, valamint amennyiben valamely oknál fogva adataikban változás áll be, kötelesek azok módosításáról intézkedni. Ezen kötelezettségek elmulasztásából eredő károkért a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

A Zárt Facebook csoport, a Honlap, illetve a Hírlevél olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhat, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Tekintettel az Internet globális jellegére a Felhasználók elfogadják, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit figyelembe véve kötelesek eljárni. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag a Felhasználót terheli a felelősség.

A Szolgáltató nyomatékosan ajánlja a Honlapon saját fiókkal (pl. klubtagsági előfizetői fiókkal) rendelkező Felhasználó rendszeresen módosítsa jelszavát és azt senkinek ne adja ki, mások által hozzáférhető helyen ne tárolja. A jelszó elvesztéséből eredő károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. Amennyiben a Felhasználó rendelkezik saját fiókkal, a belépési azonosító (e-mail cím) és jelszó titkos és biztonságos kezelésével kapcsolatosban kizárólagos felelősség a Felhasználót terheli. Ezen adatokat a Felhasználó nem adhatja ki harmadik félnek, és nem használhatja más azonosítóját, jelszavát, illetve nem kísérelheti meg más hozzáférésének használatát. A Felhasználót teljes körű felelősség terheli a belépési azonosító és jelszó párossal, illetve azon keresztül történő mindennemű vásárlással és egyéb tevékenységgel kapcsolatban. A Felhasználó vállalja, hogy haladéktalanul értesíti a Szolgáltatót adatainak bármilyen illetéktelen felhasználásáról, illetve a biztonság bármely egyéb módon való megsértéséről. A Szolgáltató nem vonható felelősségre a Felhasználó beképési azonosító és jelszó párosának illetéktelen felhasználásából eredő bármiféle kárért.

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 29. § (1) a) és m) pontjai szerint a Felhasználót jelen ÁSZF-ben foglalt szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban elállási jog és felmondási jog nem illeti meg.

 1. Vis maior

A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel olyan Felhasználót vagy egyéb harmadik személyt ért kárért, vagy egyéb hátrányos következményért, illetve ezen személyeket hátrányosan érintő késedelemért, egyéb nem szerződésszerű teljesítésért, amely a Szolgáltató hatókörén kívül eső, elháríthatatlan okból keletkezik (Vis maior). Vis maiornak minősül bármely olyan esemény, körülmény vagy események/körülmények kombinációja, amelyek oka előre nem látható és az általa érintett Fél akaratától függetlenül következik be, az egyik Fél felróható magatartására sem vezethető vissza, feltéve, hogy azt az érintett Fél megelőzni vagy elhárítani kellő gondossággal nem tudja és az a szerződéses jogviszonyból eredő bármely kötelezettség teljesítését korlátozza, akadályozza vagy lehetetlenné teszi (pl.: háború, sztrájk, természeti vagy ipari katasztrófa, járvány, karantén korlátozások, tűzvész, szükségállapot stb.). A Szolgáltató nem felelős a Vis maior-ból eredő károkért vagy egyéb hátrányos következményekért akkor sem, ha a Vis maior események a Szolgáltató közreműködőit (partnereit) hátráltatja vagy akadályozza. A Vis maior esemény bekövetkezte esetén a Szolgáltató haladéktalanul írásban tájékoztatja a Felhasználót az előzetesen megadott kapcsolattartási elérhetőségen. Nem kell figyelembe venni a határidők kapcsán azt az időszakot, amikor az érintett Fél a jogviszonyhoz kapcsolódó kötelezettségének teljesítésére a Vis maior körülmények következtében nem képes, így a Szolgáltató szerződéses kötelezettségei szünetelnek a Vis maior ideje alatt és a teljesítési határidők ennek megfelelően módosulnak, illetve a Vis maior esemény elhárításának idejével meghosszabbodnak.

 1. Adatvédelem

A Szolgáltató a Felhasználók személyes adatait az adatvédelemre vonatkozó szabályok szigorú betartása mellett, az Adatkezelési tájékoztatója szerint kezeli. A Szolgáltató kizárólag az adatkezelés céljának elérése érdekében, és kizárólag csak a szükséges mértékben és ideig kezeli a személyes adatokat. A Szolgáltató különleges adatot nem kezel.

A Felhasználók jelen ÁSZF elfogadásával egyidejűleg az Adatkezelési tájékoztatót is elfogadják, ezért a Szolgáltató az Adatkezelési tájékoztató figyelmes elolvasására hívja fel a Felhasználók figyelmét. A Szolgáltató mindenkor hatályos Adatkezelési tájékoztatója az alábbi linken érhető el: (…)

A Felhasználók a szolgáltatások igénybevételével egyidejűleg megismerik és tudomásul veszik az Adatkezelési tájékoztatót.

A Honlapon található cookiekkal kapcsolatos további információt a Szolgáltató Cookie Tájékoztatója nyújt, mely az alábbi linken elérhető: (…)

 1. Titoktartás

A Felhasználók kötelesek megtartani a szolgáltatások igénybevétele során tudomásukra jutott, általuk megismert, előttük feltárt és jövőben feltárandó bizonyos információkat, ideértve különösen az olyan ismereteket, tényeket, adatokat, amelyek csak korlátozott körben ismeretesek és amelyek titokban tartásához a Szolgáltató méltányolható érdeke fűződik (a továbbiakban: „bizalmas információk”).

A Felhasználók a bizalmas információkat nem adhatják át harmadik személynek és nem hozhatják nyilvánosságra. Kivételt képez ez alól, ha a Szolgáltató ezen információk kiadására írásban felmentést ad, vagy azok harmadik személlyel történő közlését jogszabály írja elő a Szolgáltató és a Felhasználók számára vagy hatósági, illetve bírósági eljárásban erre vonatkozó kötelezettség teljesítése esetén.

A Felhasználók jelen pontban szabályozott titoktartási kötelezettsége a Csoporttagok törlése, a Feliratkozó Hírlevélről történő leiratkozása után, a Klubtagsági előfizetői szolgáltatásra való előfizetés megszűnése után, a képzésen történő részvételt követően is, időbeli korlátozás nélkül fennmarad kivéve, ha a Szolgáltató ezen titoktartási igényéről írásban előzetesen lemond. A Felhasználók a titoktartási kötelezettség megszegése esetén polgári jogi, büntető jogi, illetve kártérítési felelősséggel tartoznak.

 1. Szerzői jogi nyilatkozat

A Szolgáltató Honlapja és annak tartalma, illetve a Szolgáltató által a képzéseken, klubtagsági előfizetői szolgáltatás igénybevétele során vagy akár a Zárt Facebook Csoportban kiadott, elérhetővé tett előadás anyagai, jegyzetei (akár pdf-ben is), videói, blogcikkei, esetlegesen kivetített diái a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) alapján szerzői jogi oltalom alatt állnak.

A Felhasználók jelen ÁSZF elfogadásával egyidejűleg a szerzői jogi nyilatkozatot is elfogadják, ezért a Szolgáltató a szerzői jogi nyilatkozat figyelmes elolvasására hívja fel a Felhasználók figyelmét. A Szolgáltató Honlappal és a Szolgáltató szolgáltatásaival összefüggő szerzői jogi nyilatkozatot az alábbi linken elérhető (…)

 1. Az ÁSZF hatálya és módosítása

A Szolgáltató rögzíti, hogy az ÁSZF kizárólag elektronikus formában, folyamatosan elérhető az alábbi linken: (…) Jelen ÁSZF 2020. október 26. napjától hatályos. A Felhasználókra a szolgáltatás időpontjában érvényes ÁSZF rendelkezései az irányadóak.

.

A Szolgáltató fenntartja a jogot jelen ÁSZF rendelkezéseinek egyoldalú módosítására. Amennyiben az ÁSZF módosításra kerül, a Szolgáltató az ÁSZF módosításáról 30 nappal a módosított ÁSZF hatálybalépését megelőzően értesíti a Felhasználókat. Az értesítés tartalmazza a módosítással érintett, valamint újonnan szabályozott rendelkezéseket, a módosított ÁSZF elérhetőségét és a módosítás hatályba lépésének napját.

A Felhasználók a velük való közléstől számított 15 napon belül jogosultak nyilatkozni, hogy a tervezett ÁSZF módosítással nem értenek egyet, és azt nem kívánják magukra nézve alkalmazni. Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatóhoz címzett írásbeli nyilatkozatával a tervezett módosítást nem fogadja el, úgy a Szolgáltató jogosult a közöttük lévő jogviszonyt egyoldalúan, azonnali hatállyal megszüntetni, Csoporttag esetén a Zárt Facebook csoportból való törléssel, Klubtag esetén a klubtagsági előfizetői fiók törlésével, a Feliratkozó esetén a Hírlevél feliratkozásának törlésével. Ha a Felhasználók a 15 napos határidőn belül nem emelnek kifogást a tervezett ÁSZF módosítás ellen, úgy az új ÁSZF a Felhasználókkal való közléstől számított 30. napon lép hatályba.

Nem vonatkozik a 15 napos határidő az újonnan bevezetésre kerülő szolgáltatásokra. Nem minősül az ÁSZF módosításának az, ha a Szolgáltató az ÁSZF-ben esetlegesen előforduló elütéseket, helyesírási hibákat korrigál, vagy olyan pontosításokat eszközöl, amelyek az ÁSZF szerint létrejövő szerződések teljesítésére, annak bármely elemére nincsenek releváns kihatással. Nem minősül az ÁSZF módosításának az sem, ha a Szolgáltató saját magára vonatkozó adatot korrigál. Az itt hivatkozottak szerint korrigált ÁSZF közlése, továbbá azon módosított ÁSZF közlése, amely esetben a jogszabályi változás, hatósági aktus, illetve állásfoglalás, vagy egyébként jogszabályból folyó kötelezettség teljesítése tette szükségessé a módosítást, az ÁSZF-ben egyébként irányadó 15 napos határidőnél rövidebb is lehet. A Felhasználók mindezt kifejezetten tudomásul veszik és elfogadják.

1.sz. melléklet – Illetékes békéltető testületek

1. Baranya Megyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36.

Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.

Telefonszáma: (72) 507-154

Fax száma: (72) 507-152

Elnök: Dr. Bércesi Ferenc

E-mail: kerelem@baranyabekeltetes.hu, info@baranyabekeltetes.hu

11. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Telefonszáma: (56) 510-610

Fax száma: (56) 370-005

Elnök: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit

E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

2. Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-532

Fax száma: (76) 501-538

Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna

E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

12. Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszáma: (34) 513-010

Fax száma: (34) 316-259

Elnök: Dr. Rozsnyói György

E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu

3. Békés Megyei Békéltető Testület

Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775

Fax száma: (66) 324-976

Elnök: Dr. Bagdi László

E-mail: bekeltetes@bmkik.hu; bmkik@bmkik.hu

13. Nógrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a

Telefonszám: (32) 520-860

Fax száma: (32) 520-862

Elnök: Dr. Pongó Erik

E-mail cím: nkik@nkik.hu

4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870

Fax száma: (46) 501-099

Elnök: Dr. Tulipán Péter

E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

14. Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.

Telefonszáma: 06-1-269-0703

Fax száma: 06-1-269-0703

Elnök: dr. Csanádi Károly

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

5. Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Elnök: Dr. Baranovszky György

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

15. Somogy Megyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszáma: (82) 501-000

Fax száma: (82) 501-046

Elnök: Dr. Novák Ferenc

E-mail cím: skik@skik.hu

6. Csongrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Fax száma: (62) 426-149

Elnök: Dr. Horváth Károly

E-mail cím: info@csmkik.hu

16. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180

Fax száma: (42) 420-180

Elnök: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

7. Fejér Megyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312

Elnök: Dr. Vári Kovács József

E-mail cím: fmkik@fmkik.hu; bekeltetes@fmkik.hu

17. Tolna Megyei Békéltető Testület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszáma: (74) 411-661

Fax száma: (74) 411-456

Elnök: Dr. Gáll Ferenc

E-mail cím: kamara@tmkik.hu

8. Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217

Fax száma: (96) 520-218

Elnök: Horváth László

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

18. Vas Megyei Békéltető Testület

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszáma: (94) 312-356

Fax száma: (94) 316-936

Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán

E-mail cím: vmkik@vmkik.hu

9. Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.

Telefon: 06-52-500-710, 06-52-500-745

Fax: 06-52-500-720

Elnök: Dr. Hajnal Zsolt

E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu

19. Veszprém Megyei Békéltető Testület

Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.

Telefonszáma: (88) 814-111

Fax száma: (88) 412-150

Elnök: Dr. Vasvári Csaba

E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

10. Heves Megyei Békéltető Testület

Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék

Fax száma: (36) 323-615

Elnök: Dr. Gordos Csaba

E-mail cím: bekeltetes@hkik.hu

20. Zala Megyei Békéltető Testület

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Telefonszáma: (92) 550-513

Fax száma: (92) 550-525

Elnök: Dr. Molnár Sándor

E-mail cím: zmkik@zmkik.hu