ACL prevenciós programok elemei – Ellenőrző kérdések